Privacyverklaring

Gebruik van deze dienst

Wanneer u deze website gebruikt ontvangt Koopkompas.info bepaalde persoonsgegevens van u. Koopkompas.info bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf opgeeft, zoals uw e-mailadres, of die automatisch door gebruik van deze website worden meegegeven, zoals uw IP-adres.

Tevens maakt Koopkompas.info analyses en statistieken van het gebruik van deze website met als doel de dienstverlening te verbeteren. Hiervoor meet Koopkompas.info ondermeer hoe u en anderen gebruik maken van onze website en hoe efficiƫnt deze functioneert.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van deze dienst dient u zichzelf eerst te registreren. Na registratie bewaart Koopkompas.info de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft op te geven en zodat Koopkompas.info contact met u kunnen opnemen.

Koopkompas.info verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat technisch noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van deze website kan Koopkompas.info uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

IP-adressen

Wanneer u deze website bezoekt wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver van deze website. Dit is nodig om deze website goed te beheren en te beveiligen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat met oproepen naar deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt bewaard. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer naar de website teruggestuurd. Cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals uw naam of huisadres.

Sociale media

Op deze website vind u knoppen waarmee u productpagina's kunt delen met derden via sociale media zoals Facebook en Pinterest. Middels deze knoppen kunnen de beheerders van deze diensten bepaalde informatie over u bijhouden. Koopkompas.info heeft hier geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van deze diensten alvorens u hier gebruik van maakt.

Google Analytics

Koopkompas.info maakt gebruik van Google Analytics om statistieken te genereren en te analyseren hoe deze website wordt gebruikt door haar bezoekers. Koopkompas.info gebruikt deze statistieken om haar diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie de Google privacypagina.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met deze website verbonden zijn. Koopkompas.info kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Koopkompas.info behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.